ĐẶT TAXI

ĐẶT XE NGAY TẠI ĐÂY  BẢNG GIÁ XE GHÉP – XE TIỆN CHUYẾN HÀ NAM

  • Cam kết 100% xe 5 – 7  chỗ đời mới, sang trọng
  • Gọi 10phút là có – luôn đúng giờ
  • Tài xế  thân thiện, nhiệt tình, chu đáo

  * Lưu ý giá cước xe tùy thuộc vào điểm đón và điểm đến,

  Hà Nam <=> Hà Nội

  Hà Nội - Phủ Lý
  Hà Nội - Đồng Văn
  HÀ NỘI - HÒA MẠC
  HÀ NỘI - THANH LIÊM
  HÀ NỘI - KIM BẢNG
  HÀ NỘI - BÌNH LỤC
  HÀ NỘI - LÝ NHÂN
  GIAO HÀNG NHANH
  HÀ NỘI - HÀ NAM
  HÀ NỘI - NỘI BÀI
  HÀ NAM - NỘI BÀI
  HÀ NAM - CÁC TỈNH

  ĐẶT XE TỈNH

  4 chỗ
  7 chỗ
  450,000600,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  550,000750,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  600,000800,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  800,000900,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  250,000300,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  500,000700,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  450,000600,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  550,000750,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  600,000800,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  800,000900,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  250,000300,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  500,000700,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  450,000600,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  550,000750,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  600,000800,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  800,000900,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  250,000300,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  500,000700,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  450,000600,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  550,000750,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  600,000800,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  800,000900,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  250,000300,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  500,000700,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  450,000600,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  550,000750,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  600,000800,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  800,000900,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  250,000300,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  500,000700,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  450,000600,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  550,000750,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  600,000800,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  800,000900,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  250,000300,000
  Đặt xe nhanh
  4 chỗ
  7 chỗ
  500,000700,000
  Đặt xe nhanh